11 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete ’de “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) yayımlanmıştır.[1] 

Yönetmelik ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında çevrim içi olarak görüntülü şekilde kimlik tespiti yapılabilecek ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecektir. Böylelikle Yönetmelik ile birlikte banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinimi imkânı getirilmiştir.

Yönetmelik, çevrim içi olarak yapılacak kimlik tespitinde uygulanacak usul ve esasları detaylı olarak düzenlemektedir.  Yönetmelikte belirtilen şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya da müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakip, aşağıdaki durumların varlığı halinde müşteri ile şirket arasında mesafeli bir şekilde yazılı şeklin yerine geçecek nitelikte müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik olarak bir sözleşme ilişkisi kurulmuş olacaktır: 

  • Söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden müşteriye iletilmesi,
  • Müşterinin iletilen sözleşmenin kurulması için irade beyanını ortaya koyması,
  • Sözleşmenin müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile imzalanması.

Müşteri ve şirket arasında müşteriye sunulacak hizmetlere yönelik bir sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi için müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında alınması da yeterlidir.


[1] Yönetmelik 11 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Meltem Güneş
Avukat | [email protected]
Nazay Cakcak
Avukat | [email protected]