02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da değişiklikler yapılmış, 31.12.2020 sonrası dönemde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının (“YEKDEM“) yenilenebilir enerji santralleri için nasıl uygulanacağı düzenlenmişti. Bu kapsamda, 30.06.2021 sonrası işletmeye geçecek olan yenilenebilir enerji santrallerinin YEKDEM’den faydalanmaya devam edeceği ve destekleme fiyatlarının ve destek süresinin Cumhurbaşkanı’nca belirleneceği belirtilmişti.

Bu çerçevede, 30.1.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 3452 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 01.7.2021 ve 31.12.2025 tarihleri arasında işletmeye girecek olan YEKDEM’den faydalanacak YEK Belgeli yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak destek fiyatları ve süreleri belirlenmiş olup 30.1.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili üretim tesisleri için, YEKDEM ile yerli katkı fiyatları ve uygulama süreleri aşağıdaki Tablo 1’e göre uygulanacaktır. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelik ile yerli katkı fiyatlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecektir.


Karar uyarınca YEKDEM ve yerli katkı fiyatları, 01.4.2021 tarihinde başlamak üzere her 3 (üç) ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında) güncellemeye tabi olacaktır. İlgili artışlar Karar’da öngörülen hesaplama formüllerine göre yapılacak olup hesaplamada üretici fiyat endeksi,  tüketici fiyat endeksi, Euro ve ABD Doları alış kurları esas alınacaktır.
Karar ayrıca, ABD Doları bazında bir tavan tutarı aşmamak için yukarıda bahsedilen güncellenecek fiyatlar için dolar bazında bir üst sınır tutarı belirlemiştir. Güncellenen fiyatın üst sınırı aşması durumunda, aşağıdaki Tablo 2’de belirtilen üst sınır tutarı Türk Lirası’na çevrilerek uygulanacaktır