Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (‘’BTK’’) yayınlamış olduğu 4202, 3768 ve 3769 numaralı kararlarla Pinterest, Twitter Inc., Twitter Inc. (Periscope/Scope) isimli sosyal ağ sağlayıcılara reklam verilmesi 19.01.2021 tarihi itibari ile yasaklanmış olup, kararlar Resmi Gazate’de yayınlanmıştır.

5652 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (‘’Kanun’’) ek 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, kurumlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemelidir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte söz konusu ağ sağlayıcılar internet sitelerinde, bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde yer vermelidir. 

Aynı hükmün ikinci fıkrasında ise temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Buna göre temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara BTK tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından 10.000.000 TL idari para cezası verilir. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000.000 TL daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

BTK’nın verdiği kararlar uyarınca Pinterest, Twitter Inc., Twitter Inc. (Periscope/Scope) isimli sosyal ağ sağlayıcıların temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü, 30.000.000 TL idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Kanun hükmü uyarınca yukarıda sayılan bu sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerce yeni reklam verilmesi ve buna yönelik olarak yeni sözleşme ve para transferi yapılması yasaklanmıştır. Reklam yasağı kararına reklam verenlerce uyulmaması halinde ise net bir yaptırım belirlenmemiş olmakla birlikte, gerekli işlemler yapılmak üzere konunun ilgili kurum ve kuruluşlarca takip edilmesine karar verilmiştir.