İleri tarihli düzenlenen çeklerin muhatap bankalara ibraz yasağı 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan 7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu (“Kanun”) da değişiklik yapılmış olup Kanunun geçici 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Kanunda yer alan ve 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı yasağı 31/12/2021 tarihine kadar bir yıl uzatılmıştır. Buna göre 31/12/2021 tarihine kadar çekler, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmesi için bankalara ibraz edilemeyecektir.