Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” (“Taslak Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi tahtında bahsi geçen “sır saklama yükümlülüğü” ve banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Böylelikle, asıl olarak, sır saklama yükümlülüğü, bu yükümlülüğün istisnalarının ve müşteri sırrı kavramlarının netleştirilmesi amaçlanmıştır. Taslak Yönetmelik şu an için kamuoyuna sunulmuş olup yorum ve görüşlere açıktır.

Taslak Yönetmelik özetle, sır saklama yükümlülüğünün kapsamı ayrıntılandırılmakta ve müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi başka bir banka nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de sır saklama yükümlülüğüne tabi kabul edilmektedir.

Müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler ancak müşteri talebi veya talimatına istinaden yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişileri ile paylaşılabilecektir.

Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde ise müşteri talebi veya talimatı olmaksızın işlem yapılabilmektedir. Buna göre kanunen açıkça yetkili kılınan merciler ile yapılan paylaşımlar istisna kapsamında iken ayrıca gizlilik sözleşmesi yapılması ve belirtilmiş amaçlarla sınırlı kalması koşuluyla aşağıdaki haller de istisna kapsamına alınmıştır:

a) Bankalar ve belli risk ve finansal kuruluşları arasındaki bilgi ve belge alışverişi.

b) Konsolide finansal tablo hazırlama ile risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları kapsamındaki bazı çalışmalar.

c) Pay satışı ile ilgili değerleme çalışmaların kapsamında kullanılmak üzere bilgi ve belge verilmesi.

d) Değerlendirme, derecelendirme veya destek hizmeti, bağımsız denetim faaliyetleri ya da hizmet alımlarında bu hizmeti sağlayanlara bilgi ve belge verilmesi.

Yine, bu bilgilerin paylaşımını koordine etmek amacıyla ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunun değerlendirilmesi için bankalara Bilgi Paylaşım Komitesi kurma zorunluluğu getirilmiştir.

Görüşlerin alınmasını müteakip, BDDK hükümleri gerekmesi halinde gözden geçirecek ve Taslak Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girecektir.