Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25/2. maddesinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer durumlar” altında yer alan durumlara ilişkin fesih yapılması durumunda işveren tarafından kullanılacak işten çıkış kodları değiştirilmiştir.  

Yukarıdaki kapsamda işten çıkışı yapılacak çalışanlara ilişkin (kod 29 kaldırılıp yerine) yeni eklenen kodlar aşağıda yer almaktadır.

İşten Çıkış KoduFesih Sebebi  
42İş Kanunu – Madde 25/II-a   İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.  
43İş Kanunu – Madde 25/II-b   İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.  
44İş Kanunu – Madde 25/II-c   İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.  
45İş Kanunu – Madde 25/II-d   İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.  
46İş Kanunu – Madde 25/II-e   İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.  
47İş Kanunu – Madde 25/II-f   İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.  
48İş Kanunu – Madde 25/II-g   İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49İş Kanunu – Madde 25/II-h   İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.  
50İş Kanunu – Madde 25/II-ı   İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.