Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca yapılan 02.04.2020 tarihli duyuru kapsamında, bütün dünyada etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilen Covid-19’un Türkiye’de görülmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından önlemlerin alınmaya başladığı ve bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirlerin de alındığı kamuoyuna bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından (bu tarihler dahil olmak üzere) 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

1. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

2. Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

 • Alışveriş merkezleri dahil perakende,
 • Sağlık hizmetleri,
 • Mobilya imalatı,
 • Demir çelik ve metal sanayii,
 • Madencilik ve taş ocakçılığı,
 • Bina inşaat hizmetleri,
 • Endüstriyel mutfak imalatı,
 • Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
 • Araç kiralama,
 • Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
 • Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
 • Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
 • Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
 • Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
 • Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
 • Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,

işyerlerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

3. Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

 • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar ile
 • Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların,

> 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihine,

> 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,

> 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıda belirtilen ilave tedbirler de alınmıştır.

> Erteleme nedeniyle Kanun’un 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

> Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

 • 22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
 • Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.

> Kanun’a göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup; cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.