29 Nisan 2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca, ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının mevzuat hükümlerinin bazılarına uyumu için son gün olarak belirlenen 30 Nisan 2023 tarihi, 30 Haziran 2023 olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle faaliyette bulunan ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının 30 Haziran 2023 tarihine kadar yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin bazıları aşağıdaki şekildedir: 

  • Elektronik para ihraç eden kuruluşların en az 5 milyon Türk Lirası tutarında sermayesinin bulunması;
  • Fatura ödemelerine aracılık eden kuruluşların en az 1 milyon Türk Lirası tutarında sermayesinin bulunması;
  • Para transferi, havale, ödeme hesabının işletilmesi vb. işlemleri gerçekleştiren kuruluşların en az 2 milyon Türk Lirası tutarında ödenmiş sermayesinin bulunması;
  • Faaliyet başvurusu yapan şirketin unvanında “ödeme kuruluşu” veya “elektronik para kuruluşu” olduğunu gösterir ibarenin bulunması;
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) nezdinde “istihbari inceleme aşaması” ile “nihai onay aşaması” olacak şekilde iki aşamadan oluşan faaliyet başvurusunun gerçekleştirilmesi;
  • Banka şeklinde faaliyet gösterdiği veyahut banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandırmaması;
  • Döviz alım-satım işlemlerinin yalnızca taraflardan en az birinin yurt dışında konumlandığı takdirde yapılması; ve
  • Müşteri sayısı esas alınarak belirlenen ve TCMB nezdinde tutulması gereken teminat miktarının sağlanması.

Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri 29 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Ece Kipri