03 / 05 / 2021 tarihinde yürürlüğe giren 134 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ndeGelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına dair açıklamalarda bulunulmuştur.

  • KAPSAM

Beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenleme, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerini kapsamaktadır.

Bu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır

  • UZATMA DÖNEMİ

Yukarıda bahsi geçen beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.