Eğer aşağıda belirtilen veri sorumlularından biri iseniz*, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki yükümlülüklerinizden biri olan Veri Sorumluları Siciline  (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için son günün 31.12.2021 olduğunu hatırlatmak isteriz.

*VERBIS’e kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları,
  • Yurtdışında yerleşik veri sorumluları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları.

Hatırlatmak isteriz ki VERBIS’e kayıt işleminin tamamlanmasından önce KVKK’ya tam anlamıyla uyumlu hale gelinmesi önem arz etmektedir zira kayıt esnasında sisteme hangi tür ve kategorideki kişisel verileri işlediğiniz, bu veriler ile ilgili ne tür teknik ve idari tedbirler aldığınız şeklinde bilgileri eklemeniz talep edilecektir.

VERBIS’e kayıt sürecinin tamamlanması zaman alabildiğinden, kayıt olmadı iseniz, bir an önce işlemlere başlamanızı önermekteyiz.

Son olarak, VERBIS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanma ihtimali olduğunu ve KVKK kapsamındaki diğer yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde de yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanması gündeme gelebilir.

Bir talebiniz/sorunuz olması durumunda Batuhan Şahmay’a ([email protected]) e-posta gönderebilirsiniz.

Batuhan Şahmay
Behiç Ateş Gülenç