27 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3134 sayılı ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca, Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler arasında yer alan işverenlerin fesih yasağı, işverenler tarafından çalışanların tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılması hakkı ve kısa çalışma ödeneği süreleri uzatılmıştır.

Bu kapsamda detaylı bilgiyi aşağıda incelemelerinize sunarız.

  1. Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Koronavirüs salgını nedeniyle zorlayıcı sebepler kapsamında kısa çalışma uygulanan işyerleri için, 30.06.2020 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihe kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, önceden belirlenen kısa çalışma ödeneği süresinin sona ermesini takiben 2 (iki) ay süreyle uzatılmıştır.

2.İşverenlerin Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı Sürelerinin Uzatılması

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında işverenlere tanınan tek taraflı olarak çalışanları ücretsiz izne çıkarma hakkı ve mevzuat kapsamında düzenlenen istisnalar dışında çalışanları işten çıkarma yasağı süreleri, 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle, yani 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.