04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/2 sayılı Tebliğ ile 2010/4 numaralı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Başlıca değişiklik ve yenilikler; izne tabi birleşme ve devralmalara ilişkin eşikler ile “teknoloji teşebbüsleri[1]”nin konu olduğu birleşme ve devralmalar açısından getirilmiştir. Bu kapsamda “teknoloji teşebbüsleri” tanımı Tebliğ kapsamına dahil edilmiştir ve birleşme veya devralma sayılan işlemlerin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınmasını gerektiren işlem tutarları revize edilmiştir.

Buna göre, Tebliğ kapsamında bir birleşme veya devralma işleminde aşağıdaki eşiklerin aşılması halinde Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekecektir:

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi aşması; veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi aşması.

Türkiye’de faaliyet gösteren ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınması halinde ise, yukarıda belirtilen iki yüz elli milyon TL’lik işlem eşikleri aranmayacaktır. Böylece, teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde Rekabet Kurumu denetimine tabi hale gelmesi amaçlanmıştır.

Bu değişiklik ve yenilikler ışığında, Rekabet Kurumu tarafından Tebliğ kapsamında çıkarılmış olan Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz ile Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz’da da, başta dijital pazarlara ve inovasyona dayalı pazarlara ilişkin eklemeler ile dijitalleşme ve tüketici verisinin rekabet üzerine etkileri olmak üzere,   bir takım güncellemeler yapılmıştır.

Birleşme ve devralmalara ilişkin Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirimler artık e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilecek olup, bildirim için gerekli olan ve Tebliğ ekinde yer alan Bildirim Formu da tamamen yenilenmiştir. Ayrıca, mali kurumlarda cironun hesaplanması için aranan unsurlarda da bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ kapsamındaki değişikliklerin tamamı 4 Mayıs 2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.


[1]  Tebliğ’de “Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıklar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Sevim Özkan
Avukat | [email protected]