27 Haziran 2023 tarihli ve 32234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca, ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının ilgili mevzuat hükümlerine uyumu için son gün olarak belirlenen 30 Haziran 2023 tarihi 30 Eylül 2023 olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle faaliyette bulunan ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının 30 Eylül 2023 tarihine kadar uyum sürecini tamamlanması gerekecektir.

Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uyum sürecinin uzatımına ilişkin bir önceki bültenimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ödeme Kuruluşlarının ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bazı Mevzuat Hükümlerine Uyumu İçin Belirlenen Sürenin Uzatılması Hakkında Bülten

Eren Üçok
Ece Kipri