23.08.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) bir takım değişiklikler[1] yapılmıştır. 14.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile, bu değişikliklerin bir kısmının yürürlüğe girme tarihine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  • Yönetmeliğin ön bilgilendirmede cayma hakkını düzenleyen 5’inci maddesinin (g) fıkrasının,
  • Yönetmeliğin satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 12’inci maddesindeki değişikliklerin,
  • Yönetmeliğe 12/A olarak eklenen aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüğü maddesinin malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını düzenleyen yedinci fıkrasının (b) bendinin,
  • Yönetmeliğin tüketicinin yükümlülüklerini düzenleyen 13’üncü maddesinde cayma hakkı kullanma süresini 14 güne uzatan düzenlemenin ve anılan maddeye eklenen teslim masraflarına ilişkin düzenlemenin,
  • Yönetmeliğin 15’inci maddesinde düzenlenen cayma hakkının istisnalarına eklenen hükümlerin,

01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecekleri belirtilmektedir.

Aynı zamanda, bir önceki yönetmelik ile 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenen, aşağıda belirtilen Yönetmeliğin 12’inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinin 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

“Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür.”


[1] Konu hakkında detaylı bültenimize https://bener.com/wp-content/uploads/Mesafeli-Sozlesmeler-Yonetmeligi-Hk.-Bulten-Taslagi.pdf ‘den ulaşabilirsiniz

Pelin Tırtıl Esin
Öykü Eyüboğlu
Behiç Ateş Gülenç