1. İndirimli Stopaj Oran Uygulaması

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar bazı ödemeler için uygulanan stopaj oranı %10’a düşürülmüştü. 23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bu oran indirimlerinin süresini 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmıştır. Bu hüküm yayım tarihinde (23.12.2020) yürürlüğe girmiştir.

31 Mayıs 2021 tarihine kadar indirimli stopaj oranından faydalanacak ödemeler aşağıda yer almaktadır:

 1. GVK’nın 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,
 2. Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
 3. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

Dolayısıyla 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan kapsam dahilindeki kira ödemeleri üzerinden %10 oranında gelir vergisi stopajı yapılmaya devam edilecektir.

Yine 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de KVK Madde 15 kapsamında, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması kapsamında yapılan kira ödemelerine de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar %10 oranında stopaj uygulanacaktır.

2.İndirimli KDV Oranları

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar bazı hizmetlerde KDV oranı %8 ve %1’e düşürülmüştü. 23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Aynı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni olarak Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu hüküm yayım tarihinde (23.12.2020) yürürlüğe girmiştir.

Süre uzatımına tabi indirimli KDV oranından faydalanacak hizmetler aşağıda yer almaktadır:

31 Mayıs tarihine kadar %8 KDV oranı uygulanacak hizmetler: 

 1. İşyeri kiralama hizmeti,
 2. Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
 3. Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
 4. Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,
 5. Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,
 6. Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,
 7. Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,
 8. Halı ve kilim yıkama hizmetleri,
 9. Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 10. Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 11. Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 12. Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 13. Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 14. Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 15. Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 16. Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
 17. Çilingir ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,
 18. Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 19. Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),
 20. Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
 21. Yolcu taşımacılığı hizmetleri,
 22. Ekli II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30.12.2029 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no’lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

31 Mayıs tarihine kadar %1 KDV oranı uygulanacak hizmetler: 

Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

 1. 16’ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,
 2. 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,
 3. 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri.