ÖZLEM ÖZDEMİR YILMAZ

Kıdemli Avukat

[email protected]
+ 90 (212) 270 70 50
Go Back to Team PageEkip Sayfasına Geri Dön

Özlem, ‘Avukatlık Hizmetleri ve İstihdam’ departmanımızda bir kıdemli avukat olup; Bener Hukuk Bürosu nezdinde, özellikle iş hukuku konularında (iş sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve feshi, çalışanlara ilişkin hukuki incelemelerin ve iç soruşturmaların gerçekleştirilmesi ve detaylı aksiyon planlarını da içeren raporların hazırlanması, istihdamın idaresine ilişkin her türlü dokümanın oluşturulması ve revize edilmesi, müvekkillere iş hukukuna, sosyal güvenliğe ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü desteğin sağlanması ve güncel mevzuat değişikliklerine uyumun sağlanması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve muhtelif sözleşmelerin (hizmet sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmeler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, Bener Hukuk Bürosu’nun yürütmekte olduğu birleşme ve devralmalarda, Birleşme ve Devralmalar departmanı ile işbirliği içerisinde çalışmakta ve müvekkillere iş hukuku konularında destek vermektedir.

Özlem ‘Avukatlık Hizmetleri ve İstihdam’ departmanımızda görev almadan önce, yasal stajını Şirketler Hukuku departmanında gerçekleştirmiş ve 2013 yılında yasal stajını tamamlamasını takiben de Şirketler Hukuku departmanında IPO ve önemli M&A işlemlerinde deneyim kazanmıştır.

Çalışma Alanları

İstihdam
İş Sağlığı ve Güvenliği
Veri Koruma
Birleşme ve Devralmalar (M&A)
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim / Avukatlık Hizmetleri
Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LL.B., 2012.
Avrupa Birliği Hukuku Sertifika Programı, Galatasaray Üniversitesi, 2009.
St. Georg Avusturya Lisesi, 2006.

Dil

İngilizce, Türkçe

Üyelikler

İstanbul Barosu, 2013

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top