Alacak Tahsili

Ekibimiz, özel ve tüzel şahıslar aleyhinde yürütülen alacak tahsili işlemleri için hızlı, proaktif, etkin, basit ve uygun maliyetli çözümler sunar. Müvekkillerimiz için yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, müvekkillerimizin doğru sonuçlara ulaşabilmeleri için hukuk dışı diğer konuların yanı sıra marka yönetimine ve itibarın korunmasına önem vermekteyiz.

Resmi alacak tahsili süreçlerinin her aşamasını kapsayan hizmetler çerçevesinde, gerekli ve uygun bulunması durumunda öncelikle barışçıl ve alternatif müzakerelerde bulunmaktayız. Resmi aşamalar, genellikle aşağıdaki çerçevede yapılandırılır:

 • Duruşma öncesi işlemler: Borçluya resmi ihtarnamelerin talep yazılarının gönderilmesi ve gerekli tüm iş ve işlemlerle birlikte duruşma öncesi prosedürlerin gerçekleştirilmesi.
 • Duruşmalarda temsil hizmeti: Borçlunun borcunu ödemeye yanaşmadığı durumlarda, çoğunlukla İcra dairelerinde yürütülen işlemlerin ardından, Türk mahkemeleri nezdinde dava açılmaktadır.
 • Duruşma sonrası işlemler: Bu aşamada, mahkemelerin borcun tahsiline ilişkin kararının uygulanması için gerekli adımlar atılır.

Alacak tahsili hizmetlerimiz, aşağıdakileri içermektedir:

 • Türk mahkemeleri nezdinde tazminat taleplerinde bulunulması 
 • Esasa aykırı savunmaların kapsam dışı tutulmasına ilişkin talepler 
 • Büyük ölçekli/yüksek hacimli ticari tahsilatlar
 • Vadesi geçen borçlar için ilk talep yazılarından iflas dilekçelerine ve özel ya da tüzel şahıslar aleyhinde davalara kadar ilgili tüm işlemler
 • İcra işlemleri 
 • Alacakların borcun ödenmesine ilişkin yasal talepleri 
 • İflas bildirimleri ile devamındaki haciz işlemleri ve icra emirleri 
 • Borçlarla ilgili anlaşmazlıklar konusunda ticari çözüm yollarının müzakeresi.
İLGİLİ AVUKATLAR
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top