Dava

  • Şirket Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, şirket içi ticari uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere, birçok hukuki meselenin çözümünde hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak, şirketler arası akdedilen ticari sözleşmeler ile protokollerin yorumlanmasına, hissedarlar arasındaki karmaşık uyuşmazlıklara ve şirket içi usulsüzlüklerden doğan davalara ilişkin danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Dava öncesi ve dava sürecinin yönetiminde uzmanlaşmış olan avukatlarımız, müvekkillerimizi duruşmalarda ve müzakerelerde temsil etmektedir.

  • Rekabet Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, Rekabet Hukuku ve Anti-Tröst Hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlardan oluşmaktadır. Müvekkillerimiz, faaliyet göstermekte oldukları sektörlerde rekabeti engelleyici davranışlarda bulunan şirket ve oyunculara karşı hukuki korumadan yararlanmak suretiyle firmamızın engin deneyiminden faydalanmaktadırlar. Bunlara ek olarak, haksız rekabete neden olan rekabete aykırı davranışlara ilişkin olarak ilgili kurumlara başvurular yapılarak, müvekkillerimize sürecin yönetiminde de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  • İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, yoğunlukları ve zorlukları sebebiyle uzmanlık gerektiren uyuşmazlıklardır. Müvekkillerimize; arabuluculuk ve dava, sözleşme ve uzlaşma ve alacakların tahsili süreçlerinde tanınmış danışmanlar ve avukatlarla danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  • Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları

Fikri mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar oldukça karmaşık olabilmektedir. Bu bağlamda uzman avukatlarımız müvekkillerimize, fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimiz; fikri mülkiyet haklarının ihlali, hükümsüzlük iddiaları, lisans anlaşmalarına ilişkin uyuşmazlıklar ve bu alana ilişkin diğer tüm uyuşmazlıklarda hem mahkemeler nezdinde, hem de alternatif uyuşmazlık çözümü yollarında temsil edilmektedir.

  • İflas ve Aciz Haline İlişkin Uyuşmazlıklar

Müvekkillerimize; şirketlerin tasfiyesi, iflası ve aczi konularında hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra, aynı zamanda tasfiye veya aciz halindeki veya iflas etmiş şirketlerden olan alacaklarının tahsiline ilişkin olarak da danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda, geniş ölçekli iflas ve aciz süreçleri de yönetilmektedir.

  • Ortaklık Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların karmaşık bir hukuki yapıya sahip olduğu durumlarda müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar, ilgili şirketin faaliyet konusu ile ilişkili olabilse de, aynı zamanda ortakların belirli sözleşmeleri farklı yorumlamalarından veya birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal etmelerinden de kaynaklanabilmektedir.

  • Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

Müvekkillerimize gayrimenkul hukukunun her alanında hizmet sunulmaktadır. Müvekkillerimiz, tapu müdürlüğü nezdinde yapılacak olan tüm işlemlere ilişkin sözleşmelerin ve protokollerin hazırlanmasında, taraflarla müzakere edilmesinde, büyük kredi sözleşmelerinden doğan dava süreçlerinde ve bunlara ilişkin olarak doğabilecek olan her türlü uyuşmazlıkta avukatlarımızın uzmanlığından faydalanmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
aysegul-ozgen

AYŞEGÜL ÖZGEN LEVİ

+ 90 (212) 270 70 50
burcuokyay

BURCU OKYAY

+ 90 (212) 270 70 50
muge-andac

MÜGE ANDAÇ

+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

+ 90 (212) 270 70 50
yigit-pekel

YİĞİT PEKEL

+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top