İş Hukuku

 • İş Sözleşmelerinin ve Diğer İstihdam Belgelerinin Hazırlanması

İstihdam ekibimiz, müvekkillerimize, fesih belgeleri, değişiklik protokolleri ve uzlaşma sözleşmeleri gibi dokümanlar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş sözleşmelerinin ve diğer her türlü istihdam belgesinin hazırlanması ve revize edilmesi konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Ekibimiz, müvekkillerimize ayrıca şirket politikalarının ve prosedürlerinin hazırlanması veya değiştirilmesi konusunda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Fesihler

İstihdam ekibimiz, fesih dokümanlarının hazırlanması, risk analizlerinin yapılması, gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türk hukuku kapsamındaki iş ilişkilerinin feshinin tüm yönleri ile ilgili olarak müvekkillere danışmanlık hizmeti verme ve fesih süreçlerinin yönetimi için ilgili tüm belgelerin hazırlanması konusunda oldukça tecrübelidir.

 • Uzaktan Çalışma

İstihdam ekibimiz, müvekkillerimize uzaktan çalışma prosedürleri ile ilgili soruları kapsamında görüşler vermekte ve iş sözleşmelerinin ve bu kapsamdaki protokollerin hazırlanması veya revize edilmesi konularında danışmanlık sağlamaktadır.

 • Tazminat & Menfaatler

İstihdam ekibimiz, müvekkillerimize tazminat ve menfaatlere ilişkin belgelerin hazırlanması ve değişikliği konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve bu kapsamdaki soruların yanıtlanmasını sağlamaktadır. Ekibimiz ayrıca müvekkillere, tazminat ve menfaatlerin Türk hukukuna uygunluğu konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

 • İstihdam Soruşturmaları

İstihdam ekibimiz, müvekkiller ile ilgili taciz, mobbing, dolandırıcılık vb. konularda açılan soruşturmaların yürütülmesine öncülük etmektedir. Ekibimiz, bu tür istihdam soruşturmalarının yürütülmesinde müvekkillere liderlik etmekte, çalışanlarla görüşmeler yapmakta, soruşturma raporları hazırlamakta ve müvekkilleri, belirli bir soruşturma ile ilgili olarak yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmektedir.

 • Hisse Senedi Opsiyonu Planları

İstihdam ekibimiz, çalışanların sürekliliğinin sağlanması / bağlılığının artırılması için çalışanlara sağlanacak hisse senedi opsiyonu (veya benzeri) planlarının iş hukuku, şirketler hukuku ve vergi hukuku açısından her yönü hakkında danışmanlık vermektedir.

 • Sendikalar & Toplu Pazarlık

Ekibimiz ayrıca, müvekkillerimiz için sendika faaliyetleri ile ilgili konuları ele almakta tecrübeli olmakla birlikte, toplu pazarlık süreçleri hakkında danışmanlık sağlamakta ve sendika ile ilgili tüm konularda görüş vermektedir.

 • İş Hukuku Eğitimleri

Ekibimiz, müvekkillerimize, talep üzerine; fesih, işe alım, uzlaşma, menfaatler konuları da dâhil olmak üzere Türk iş hukukunun tüm yönleri hakkında eğitimler verebilmektir.

 

 • İş Hukuku Denetimleri

İstihdam ekibimiz, müvekkillerimizi iş hukuku denetimleri hakkındaki taleplerini incelemekte ve müvekkillere bu tür denetimlerle ilgili soruları konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Ekibimiz ayrıca, Türk iş hukuku hakkında genel hükümler içeren ve belirli bir denetime ilişkin çözülmesi gereken hususlara ilişkin bilgi notları ile, müvekkilleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

 • Tam İK Desteği

Ekibimiz, fesih işlemlerini yürütmek, her türlü evrakı hazırlamak, sosyal güvenlik yükümlülükleri hakkında müvekkillere bilgi vermek, İK prosedürlerine etki edebilecek güncel hükümet kararlarını takip etmek ve müvekkilleri bilgilendirmek, Türk iş hukukunun tüm yönleri hakkında bilgilendirme amacıyla bilgi notları ve bültenler hazırlamak, müvekkillerin soruları ile ilgili olarak kamu şirketleri, özel şirketler ve devlet kurumları ile iletişim kurmak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerimize Türk iş hukuku uygulamaları hakkında tam bir İK desteği sağlamaktadır.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

İstihdam ekibimiz, işveren ve çalışanların görevleri, yüklenici ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlarda asıl işverenin sorumluluğu hakkında bilgi verilmesi, sağlık ve güvenlikle ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve sürdürülmesi, sağlık ve güvenlik ile ilgili olarak işyerinde verilen bilgi, talimat ve eğitimlerin gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması, yasal açıdan uygunluk incelemelerinin yürütülmesi, idari para cezaları ve tazminat talepleri ve cezai ihmal davaları hakkında tavsiyelerde bulunulması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık vermektedir.

 

 • Sosyal Güvenlik Hukuku

İstihdam ekibimiz, Türkiye’deki sosyal güvenlik uygulamalarına ile ilgili olarak müvekkillerimize danışmanlık vermekte, Sosyal Güvenlik Kurumu ile temasa geçmekte, gerektiğinde müvekkilleri sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri konusunda bilgilendirmekte ve müvekkillerin sorularına yanıt verebilmek için gerekli tüm işlemleri yürütmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

+ 90 (212) 270 70 50
ozlem-ozdemir

ÖZLEM ÖZDEMİR YILMAZ

+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top